Chcą uchwalenia zakazu noszenia symboli religijnych


Frankofońska prowincja trwa od lat w przekonaniu o konieczności ustawowego wsparcia dla świeckości. W tym tygodniu…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 5 grudnia 2018