Powiesił wielki różaniec na fasadzie kościoła. Proboszcz parafii we Wsoli odwołuje się od kary


Konserwator zabytków ocenił, że powieszenie wielkiego różańca na fasadzie kościoła we Wsoli było bezprawne. Proboszcz…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 6 grudnia 2018