Moskwa nie uzna autokefalii Kijowa


Patriarcha Konstantynopolitański nie ma żadnego prawa ingerować w sprawy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – mówi "…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 6 grudnia 2018