Burza wokół nowych paszportów. Ponad półtora tysiąca skarg


Jest już ponad półtora tysiąca skarg na słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna” w nowych paszportach. Teraz Rzecznik Praw…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 7 grudnia 2018