Nowe badania biblistów. Znaleziono miejsce, w którym umieszczono Arkę Przymierza?


Od wielu lat chrześcijanie zastanawiają się, co mogło się stać z Arką Przymierza, która zaginęła najprawdopodobniej 2500…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 10 grudnia 2018