„Islamofobia” jako narzędzie zwolenników szariatu


Międzypartyjny zespół ds. brytyjskich muzułmanów (All Party Parliamentary Group on British Muslims) podjął próbę…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 11 grudnia 2018