Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?


W tym badaniu we wszystkich trzech grupach poparcie przez celebrytę stanowiska wobec ewolucji zmieniło poglądy studentów…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 14 grudnia 2018