W Kijowie wybrano zwierzchnika ukraińskiej Cerkwi


Na zwierzchnika zjednoczonej ukraińskiej Cerkwi wybrano 39-letniego metropolitę Epifaniusza (Dumenko).

Decyzję soboru o…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 18 grudnia 2018