Geopolityka miejsc świętych Na rewersie mapy


We wrześniu 2018 roku CNN przeprowadziło badanie, z którego wynikło, iż 16% Europejczyków uważa, że Żydzi stanowią 20%…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 20 grudnia 2018