Filaret: każdy biskup w ZSRR współpracował z KGB


Honorowy patriarcha Prawosławnej Cerkwi Ukrainy opowiedział o kontaktach z sowiecką bezpieką.

W rozmowie z ukraińską…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 27 grudnia 2018