„Islamskie prawa człowieka” nie chronią praw człowieka


Religijne interpretacje spowalniają wdrażanie Karty Praw Człowieka ONZ, która 10 grudnia obchodziła 70. rocznicę…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 28 grudnia 2018