Tak, jest wojna między nauką a religią


W miarę jak Zachód staje się coraz bardziej świecki, a odkrycia biologii ewolucyjnej i kosmologii kurczą granice wiary,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 3 stycznia 2019