Rzeź Jerozolimy. Jej rozmiary i okrucieństwo niemal sparaliżowały świat islamu


Gdy po raz pierwszy ludzie Zachodu próbowali zaprowadzić swe porządki na Bliskim Wschodzie, to oni byli żądnymi krwi…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 4 stycznia 2019