14 godzin harówy to pestka


„Podręczniki katolickie wyjaśniały służącym, że taki jest świat: dzieli się na panów i tych, którzy im służą i tak już…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 4 stycznia 2019