Katolicka kaplica w Muzeum II Wojny Światowej? „Dobrze, że Rada Muzeum wyraziła wątpliwości”


Propozycję utworzenia kaplicy w gdańskim Muzeum II Wojny Światowej złożyła na ostatnim posiedzeniu Rady Muzeum dyrekcja…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 7 stycznia 2019