Arcybiskup Wiednia: „Muzułmanie chcą wykorzystać naszą słabość”


W wiedeńskich szkołach islam jest najliczniej reprezentowaną religią.

Dwa lata temu kardynał arcybiskup Wiednia,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 7 stycznia 2019