Czy kobieta może usunąć macicę? Watykan po 26 latach wydał oświadczenie


Kongregacja Nauki Wiary wydała oświadczenie, że tzw. histerektomia jest moralnie uzasadniona, jeżeli narządy rodne nie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 8 stycznia 2019