„Nie ma naszej zgody, by Kościół pisał ustawy”. Rusza zbiórka podpisów, chcą rozdziału Kościoła od państwa


Sejm RP stwierdza, że Polska jest państwem świeckim, w którym istnieje ścisły rozdział kościołów i związków wyznaniowych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 9 stycznia 2019