Religia ma niesamowitą przewagę nad światopoglądami świeckimi


Ludzie muszą mieć Szatana i muszą mieć Dobrego Ducha, bo na tym budują swój pomysł na życie. Jest w nas jakiś fragment…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 10 stycznia 2019