Czy Afryce potrzebna jest religijna reformacja?


Podczas gdy Afryka pod wieloma względami gwałtownie się zmienia i rozwija, fundamentalizm chrześcijański i muzułmański…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 11 stycznia 2019