Człowiek, katolik, przecie nie ssak


Wiadomość sprzed sześciu miesięcy, nadal porusza i skłania do głębokiej refleksji na temat stanu umysłów nad Wisłą….

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 14 stycznia 2019