Refleksje po lekturze „Ateisty”


Przeczytałem książkę pt. „Ateista”, napisaną przez Andrzeja Koraszewskiego. Odkąd zacząłem interesować się religiami i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 16 stycznia 2019