Inna intersekcjonalność: ofiary islamu


Określenie "intersekcjonalność" ukuła w 1989 roku afro-amerykańska profesor Kimberlé Crenshaw, aby opisać sytuację, w…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 16 stycznia 2019