Turcy tracą zaufanie do religii pod rządami AKP


W ciągu ostatniej dekady wzrosła liczba Turków uważających siebie za ateistów, a zmalała liczba tych, którzy uważają się…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 17 stycznia 2019