Nadawanie szkołom imion świętych – Fundacja Wolność od Religii


W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Rzecznika Praw Dziecka, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 22 stycznia 2019