Kolejne zawierzenie Jezusowi. Tym razem oddał się mu cały samorząd


Burmistrz Opola Lubelskiego i starosta opolski powierzyli samorząd "Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi"…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 25 stycznia 2019