Brian Flemming – Bóg, którego nie było… | Ateizm - Antyteizm - Antyklerykalizm


Brian Flemming – Bóg, którego nie było…

Wstęp do filmu. Oblicza chrześcijaństwa.
Dokument Briana Flemminga o mitycznym zbawicielu znanym jako Jezus Chrystus.