Francuski Kościół słania się pod naporem kolejnych skandali


Francuski Kościół słania się pod naporem kolejnych skandali.

Dymisja arcybiskupa, autorytaryzm w najwyższych kręgach…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 7 grudnia 2021