Najpierw cennik za gwałt, później okrągły stół. Dominikanie płacą za krzywdy


Najpierw cennik za gwałt, później okrągły stół. Dominikanie płacą za krzywdy.

- Ta sprawa była dla mnie jak wyprawa na…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 10 lutego 2022