Wystąp z Kościoła

Apostazja kanoniczna, która propagowana jest przez Konferencję Episkopatu Polski oraz serwisy apostazja.pl i apostazja.info – nie zwalnia spod podlegania prawu kanonicznemu, bo to jest tylko jedynie „prośba o ekskomunikę”.

Jest skrzętnie ukrywanym przez biskupów faktem, że występowanie z Kościoła nie jest jego wewnętrzną sprawą. Wszystko co trzeba zrobić żeby wystąpić z dowolnego kościoła to napisać zrozumiałe i jednoznaczne oświadczenie woli, podpisać się i wysłać do proboszcza lub biskupa za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wystąpienie jest skuteczne od dnia odebrania pisma przez władze kościelne. Ten zaś pokazany jest na rewersie „zwrotki”. To wszystko. Cała instrukcja KEP-u o apostazji to był gigantyczny humbug, mający na celu przejęcie kontroli nad tym procesem poprzez zaoferowanie „ekskomuniki na życzenie”. Ekskomunika nie jest jednak równoznaczna z wystąpieniem – to kara kościelna. Apostaci nadal (i do końca życia) podlegają prawu kanonicznemu. Kościół Katolicki po prostu nie uznaje wystąpienia – i nigdy nie uznawał. „Prośba o ekskomunikę” albo „sakrament apostazji” sprowadza(ła) się do upokarzającej procedury, często trwającej całymi miesiącami, skutkującej czymś w rodzaju odwracalnego „zawieszenia w prawach członka„.

Aby zapobiec podleganiu prawu Watykan w marcu 2006 wysłał do przewodniczących episkopatów całego świata instrukcję mającą na celu przejęcie kontroli nad procesem występowania z niego – „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica„. Nie miała ona na celu „ułatwienie apostazji” lecz utrudnienie a w zamyśle – uniemożliwienie występowania na podstawie świeckiej ustawy. Ta manipulacja udała się tak dobrze, że tysiące osób w Polsce zastosowało się do wewnętrznej instrukcji Kościoła mającej na celu ich poniżenie i oszukanie. Odbyło się to za cichym przyzwoleniem państwa, które nie chciało reagować na zawłaszczenie prawa przez Konferencję Episkopatu Polski. W czerwcu 2010 powstał portal wystąp.pl, który powiedział temu „non possumus„.


null


Źródło oraz więcej szczegółów na: wystąp.pl