Krytyka | Ateizm - Antyteizm - Antyklerykalizm


Krytyka

1. Wydatki Kościoła
2. Lekcje religii
3. Indoktrynacja dzieci